Welkom op de website van de OPP-trap: een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken met de betrokkenen. Op deze website vindt u informatie over de OPP-trap en is de nieuwste versie te downloaden.

Update 29-01-2019: de nieuwe versie van de OPP-trap is gepubliceerd op de site. Zie download.

In deze nieuwe versie zijn:

  • Zowel 2.0 (update normering 2013) als 3.0 toetsen van CITO in te vullen in de OPP-trap. Deze worden vervolgens automatisch in de OPP-trap weergegeven;
  • Het gebied tussen VMBO Basis en VMBO Kader is van DL 35 tot en met DL 55 gearceerd in de OPP-trap. Bij scores in of rondom dit gebied moet u nagegaan of de score een VMBO Basis of VMBO Kader score is. Zie voor meer informatie hierover vraag 4 en 6 van de verantwoording en toelichting;
  • Er is een nieuwe versie van de verantwoording en toelichting.

Opmerking bij DMT

In de OPP-trap wordt bij de DMT weergegeven op welke toets een vaardigheidsscore een III-score is. Dit kan net anders uitvallen dan de functioneringsniveaus die (bijvoorbeeld) Parnassys aangeeft. Voor nu is het belangrijk om zelf na te gaan wat de score is van de OPP-trap en van (bijvoorbeeld) Parnassys en deze zo nodig met potlood op een uitgeprinte OPP-trap aan te passen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.