Welkom op de website van de OPP-trap: een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken met de betrokkenen. Op deze website vindt u informatie over de OPP-trap en is de nieuwste versie te downloaden. Klik hier voor meer informatie over de CITO 3.0 toetsen en de OPP-trap.

Met vriendelijke groet,
Johanneke Jongbloed-van Wijngaarden

 

 

Update 23-04-2015: Op de site is de nieuwe versie van de OPP-trap gepubliceerd: versie 2.5 automatisch en versie 2.5 handmatig (zie download). In deze versies van de OPP-trap zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen uit het veld. In grote lijnen betreft het de volgende aanpassingen:

  • De toelichting bij de OPP-trap is aangevuld en opgezet in de vorm van veel gestelde vragen
  • De DMT is toegevoegd in de OPP-trap
  • De mogelijkheid om een vak naar keuze op te nemen in de OPP-trap is gecreëerd
  • Er is ruimte gemaakt voor opmerkingen
  • Er is een handmatige versie van de OPP-trap gemaakt, waarin scores van leerlingen die de CITO 3.0 toetsen hebben gemaakt kunnen worden ingevoerd (zie vraag 5 en 6 van de toelichting)

Voor verdere specifieke informatie over de OPP-trap versie 2.5 (automatisch en handmatig) verwijs ik u graag naar de ‘toelichting, verantwoording, veel gestelde vragen’. Het is belangrijk dat u deze goed doorneemt voordat u de OPP-trap gebruikt. Geadviseerd wordt om de vorige versie(s) van de OPP-trap niet meer te gebruiken, maar gebruik te gaan maken van versie 2.5. De nieuwste versie van de OPP-trap zal ook altijd te vinden zijn op deze site.