Welkom op de website van de OPP-trap

Een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken

De OPP-trap

De OPP-trap is een communicatiemiddel dat helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met school, ouders en leerling. U kunt de didactische gegevens (in vaardigheidsscore) in de OPP-trap invoeren. Vervolgens worden deze scores (globaal) weergegeven in een stroom in het voortgezet onderwijs. Meer uitleg vindt u hier.

Update: Twee nieuwe versies van de OPP-trap

Van de OPP-trap zijn sinds 20 december 2021 twee nieuwe versies beschikbaar, een automatische en een handmatige versie:  

 • OPP-trap 3.0 automatisch v3: Voor leerlingen die de CITO 3.0 toetsen hebben gemaakt (of oudere, 2.0 CITO-toetsen), kunt u gebruik (blijven) maken van de automatische versie van de OPP-trap. Voor deze leerlingen wordt de behaalde vaardigheidsscore door Excel automatisch omgezet in het functioneringsniveau. Dit is de nieuwste versie van de OPP-trap voor 3.0 toetsen.
  Voor informatie over of u deze nieuwe versie moet gaan gebruiken, verwijzen we u graag naar vraag 14 van de
  veel gestelde vragen.
  Voor meer algemene informatie over deze versie, lees vraag 8 en 9. 
   
 • OPP-trap 2021 handmatig v1: Voor leerlingen die met het nieuwe leerlingvolgsysteem CITO Leerling in beeld gaan werken is deze versie gemaakt. Bij deze versie moet u (naast de vaardigheidsscores) ook zelf de functioneringsniveaus aanklikken.
  Zie voor meer informatie hierover vraag 7, 10 en 11
  van de veel gestelde vragen.

Ook voor verdere vragen verwijzen we u graag naar de vernieuwde veel gestelde vragen

Download de OPP-trap
Hier kunt u de nieuwste versie van de OPP-trap downloaden.

De OPP-trap is ontwikkeld als visueel hulpmiddel in de communicatie over het OPP van individuele leerlingen en mag kosteloos gebruikt worden.