Welkom op de website van de OPP-trap

Een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken

De OPP-trap

De OPP-trap is een communicatiemiddel dat helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met school, ouders en leerling. U kunt de didactische gegevens (in functioneringsniveaus) in de OPP-trap invoeren. Vervolgens worden deze scores (globaal) weergegeven in een stroom in het voortgezet onderwijs. Meer uitleg vindt u hier.

 

Update: Juli 2023

Vanaf juli 2023 kunt u alleen gebruik maken van de handmatige OPP-trap. Deze is hier te downloaden. Hierin kunt u CITO-toetsen invullen (zoals Leerling in Beeld en 3.0-toetsen) en toetsen van Diataal.  

Vanaf eind juli 2023 is de automatische OPP-trap niet meer beschikbaar. Er zal ook geen automatische OPP-trap meer komen. Doordat de handmatige OPP-trap wel beschikbaar blijft, kunt u dus wel gebruik blijven maken van een OPP-trap.

Voor meer informatie over de redenen van het stoppen van de automatische OPP-trap, verwijzen we u graag naar vraag 10 van de veelgestelde vragen. Welke toetsen wel/niet in te vullen zijn in de OPP-trap, wordt beschreven in vraag 13. Ook voor verdere vragen verwijzen we u graag naar de vernieuwde ‘veel gestelde vragen’ op de website. 

Download de OPP-trap
Hier kunt u de nieuwste versie van de OPP-trap downloaden.

De OPP-trap is ontwikkeld als visueel hulpmiddel in de communicatie over het OPP van individuele leerlingen en mag kosteloos gebruikt worden.