Welkom op de website van de OPP-trap:

een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken

De trap biedt visuele ondersteuning

De OPP-trap

In de OPP-trap kunnen didactische gegevens worden ingevoerd. En vervolgens worden deze scores weergegeven in een stroom in het voortgezet onderwijs. Dit is helpend bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met school, ouders en leerling. Meer uitleg kunt u hier vinden.

 

U kunt op deze site de nieuwste versie van de OPP-trap downloaden. Via de oranje button hiernaast of ga naar de pagina download. Hier kunt u de bijbehorende verantwoording en toelichting eveneens downloaden.

 

De nieuwste versie is: OPP-trap 3.0 v2 (sinds 02-10-2019)

 

BELANGRIJK! Naar aanleiding van de situatie rond het COVID-19 virus is in juni 2020 een veelgestelde vraag toegevoegd. Dit betreft het invullen van toetsen die in september/oktober 2020 worden afgenomen. Klik hier om naar de pagina met veelgestelde vragen te gaan. Bij vraag 23 vindt u de betreffende vraag en het antwoord.

Hier kunt u de nieuwste versie van de OPP-trap downloaden
De OPP-trap is ontwikkeld als hulpmiddel in de communicatie over het OPP van een individuele leerling en mag kosteloos gebruikt worden.

Voor wie?

Voor alle leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs en voor leerlingen binnen het regulier basisonderwijs die extra ondersteuning ontvangen van het samenwerkingsverband, moet een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) worden opgesteld. Zie voor meer informatie de brochure Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs: wie, waarom, wanneer en hoe? (PO raad, 2013)

Over OPP-trap

Op SBO Het Mozaïek in Hilversum (www.sbomozaiek.nl) wordt al langere tijd gewerkt met het ontwikkelingsperspectief. Er bleek behoefte te zijn aan visuele ondersteuning in de communicatie met (onder andere) ouders en leerlingen over de leerontwikkeling en het OPP. Vanaf april 2011 is daarom gestart met de ontwikkeling van een communicatiemiddel voor OPP’s en adviezen voor voortgezet onderwijs. Hierbij was een grafische weergave met didactische leeftijd (tijd) op de x-as en prestaties (in DLE en later vaardigheidsscores) op de y-as, die in verschillende gebieden van voortgezet onderwijs kunnen vallen, steeds het uitgangspunt. Een visuele weergave in de vorm van een ‘trap’ is geïnspireerd door de ‘schoolfoto’ uit Duiden en Doen (Struiksma, 2010). Vervolgens is een Excel-document ontwikkeld dat op individueel niveau de leerontwikkeling van een leerling weergeeft. De behaalde scores worden gerelateerd aan alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs en weergegeven in gekleurde ‘stromen’. Dit document is in de loop van de tijd verder uitgebreid, aangepast en verfijnd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de OPP-trap. De OPP-trap wordt nu ook gebruikt op de andere scholen van Stichting Elan (www.stichtingelan.nl).