Welkom op de website van de OPP-trap:

een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken

De trap biedt visuele ondersteuning

Update 02-10-2019: de nieuwe versie van de OPP-trap is gepubliceerd op de site: OPP-trap 3.0 v2. Zie download.

In deze nieuwe versie is het volgende gebeurd:

  • De DMT is in deze versie aangepast. In de OPP-trap 3.0 v2 wordt weergegeven welk functioneringsniveau een leerling heeft gehaald op basis van de vaardigheidsscore. Dit in tegenstelling tot de voorgaande versies, waarin werd weergegeven op welke toets dit een III-scores was.
  • Door een update van Excel werd de OPP-trap af en toe verkeerd geprint. Dit is aangepast.
  • In de Toelichting / veel gestelde vragen zijn enkele aanpassingen en aanvullingen gedaan.
Hier kunt u de nieuwste versie van de OPP-trap downloaden
De OPP-trap is ontwikkeld als hulpmiddel in de communicatie over het OPP van een individuele leerling en mag kosteloos gebruikt worden.

Voor wie?

Voor alle leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs en voor leerlingen binnen het regulier basisonderwijs die extra ondersteuning ontvangen van het samenwerkingsverband, moet een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) worden opgesteld. Zie voor meer informatie de brochure Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs: wie, waarom, wanneer en hoe? (PO raad, 2013)

Over OPP trap

Op SBO Het Mozaïek in Hilversum (www.sbomozaiek.nl) wordt al langere tijd gewerkt met het ontwikkelingsperspectief. Er bleek behoefte te zijn aan visuele ondersteuning in de communicatie met (onder andere) ouders en leerlingen over de leerontwikkeling en het OPP. Vanaf april 2011 ben ik daarom gestart met de ontwikkeling van een communicatiemiddel voor OPP’s en adviezen voor voortgezet onderwijs. Hierbij was een grafische weergave met didactische leeftijd (tijd) op de x-as en prestaties (in DLE en later vaardigheidsscores) op de y-as, die in verschillende gebieden van voortgezet onderwijs kunnen vallen, steeds het uitgangspunt. Een visuele weergave in de vorm van een ‘trap’ is geïnspireerd door de ‘schoolfoto’ uit Duiden en Doen (Struiksma, 2010). Vervolgens heb ik een Excel-document ontwikkeld dat op individueel niveau de leerontwikkeling van een leerling weergeeft. De behaalde scores worden gerelateerd aan alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs en weergegeven in gekleurde ‘stromen’. Dit document is in de loop van de tijd verder uitgebreid, aangepast en verfijnd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de OPP-trap. De OPP-trap wordt nu ook gebruikt op de andere scholen van Stichting Elan (www.stichtingelan.nl).