Welkom op de website van de OPP-trap

Een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken

De OPP-trap

De OPP-trap is een communicatiemiddel dat helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met school, ouders en leerling. U kunt de didactische gegevens (in functioneringsniveaus) in de OPP-trap invoeren. Vervolgens worden deze scores (globaal) weergegeven in een stroom in het voortgezet onderwijs. Meer uitleg vindt u hier.

 

Kleine Update: Juni 2024

Bij de veelgestelde vragen is een vraag toegevoegd over het afnemen van de B8-toets en het gebruik van de OPP-trap. Het antwoord op deze vraag 8 staat op deze pagina en nu ook tijdelijk hier:

Ik heb mijn leerling getoetst met de B8 toets aan het begin van groep 8. Waar vul ik deze score in in de OPP-trap?

In de OPP-trap kunt u alleen scores invullen bij het eind van een groep (bijvoorbeeld eind groep 7: E7) en bij het midden van een groep (bijvoorbeeld midden groep 8: M8). Ook bij groep 8 is dit het geval: het is technisch niet mogelijk om een B8 moment toe te voegen aan de OPP-trap. Er zijn 2 dingen die u wel kunt doen:

  • De gegevens invullen bij het midden 8 toetsmoment (DL 55; M8). Het is belangrijk om u te realiseren dat het stipje in de grafiek inderdaad eigenlijk iets naar links zou moeten liggen. Waar precies is afhankelijk van de maand dat u de toets afnam en dus de didactische leeftijd van de leerling bij het afnemen van de toets.
  • Een print maken van de OPP-trap en het stipje zelf met pen of potlood in de grafiek tekenen bij de juiste didactische leeftijd.

We realiseren ons dat dit wat extra moeite is. Tegelijkertijd is en blijft de OPP-trap een communicatiemiddel naar ouders en leerlingen. Door de hierboven genoemde opties kan het OPP alsnog voldoende met ouders en leerlingen worden besproken.

Download de OPP-trap
Hier kunt u de nieuwste versie van de OPP-trap downloaden.

De OPP-trap is ontwikkeld als visueel hulpmiddel in de communicatie over het OPP van individuele leerlingen en mag kosteloos gebruikt worden.