Welkom op de website van de OPP-trap

Een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken

De OPP-trap

De OPP-trap is een communicatiemiddel dat helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met school, ouders en leerling. U kunt de didactische gegevens (in vaardigheidsscore) in de OPP-trap invoeren. Vervolgens worden deze scores (globaal) weergegeven in een stroom in het voortgezet onderwijs. Meer uitleg vindt u hier.

Update: Januari 2023

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en e-mails, de volgende punten: 

  • Kan de automatische versie van de OPP-trap gebruikt blijven worden? 

Als u leerlingen heeft getoetst met CITO 3.0, kunt u deze in de automatische OPP-trap invoeren. Belangrijk! De automatische OPP-trap klopt niet meer helemaal. Zie voor meer informatie veel gestelde vraag 7A.

  • Komt er ook een automatische versie van de OPP-trap voor Leerling in Beeld? 

Nee, er komt geen automatische OPP-trap voor Leerling in Beeld. Gebruikers zullen de handmatige OPP-trap moeten gaan of blijven gebruiken. Zie voor een uitleg de veelgestelde vraag 7B.

  • Ik gebruik DIA, IEP of Boom. Kunnen de toetsuitslagen ook in de OPP-trap? 

Dat is afhankelijk van de toets die is gebruikt. Zie voor toelichting veelgestelde vraag 16.

Download de OPP-trap
Hier kunt u de nieuwste versie van de OPP-trap downloaden.

De OPP-trap is ontwikkeld als visueel hulpmiddel in de communicatie over het OPP van individuele leerlingen en mag kosteloos gebruikt worden.