Hier kunt u de nieuwste versie (OPP-trap 3.0 v1) van de OPP-trap downloaden (versie van januari 2019). Lees voor gebruik van de OPP-trap altijd eerst de verantwoording en toelichting!

 

 

Opmerking bij DMT

In de OPP-trap wordt bij de DMT weergegeven op welke toets een vaardigheidsscore een III-score is. Dit kan net anders uitvallen dan de functioneringsniveaus die (bijvoorbeeld) Parnassys aangeeft. Voor nu is het belangrijk om zelf na te gaan wat de score is van de OPP-trap en van (bijvoorbeeld) Parnassys en deze zo nodig met potlood op een uitgeprinte OPP-trap aan te passen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

 

De OPP-trap is ontwikkeld als hulpmiddel in de communicatie over het OPP van een individuele leerling en mag kosteloos gebruikt worden. De OPP-trap mag echter niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J.E. Jongbloed-van Wijngaarden worden gepubliceerd (in welke vorm dan ook) of overgenomen worden op een andere website dan www.opptrap.nl. Ook mag het document niet worden aangepast (op welke manier en in welke vorm dan ook). Naast auteursrechtelijke overwegingen, blijft op deze manier de kwaliteit van het document gewaarborgd. De kwaliteit kan namelijk niet langer worden gegarandeerd als dingen worden aangepast door anderen. Het is wel toegestaan om de OPP-trap te downloaden en voor intern gebruik op een computer/server op te slaan. Hierbij wordt geadviseerd om regelmatig op www.opptrap.nl na te gaan of er nieuwe versies beschikbaar zijn. Daarnaast wordt geadviseerd om voor elke nieuwe leerling het oorspronkelijke bestand te gebruiken (en niet een bestaande leerling aan te passen). Op die manier maakt u altijd gebruik van de meest recente en kloppende versie. Neem hierbij de hierboven beschreven toelichting zorgvuldig in acht. De OPP-trap is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De ontwikkelaar is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van het document.