CITO is bezig met de invoering van de 3.0 toetsen (www.cito.nl). Veel scholen maken sinds enige tijd gebruik van deze nieuwe toetsen en willen de uitkomsten graag in een OPP-trap weergeven. Doordat de vaardigheidsscores van de vorige generatie LOVS toetsen (‘2.0 normen’) anders zijn, kunnen de 3.0 toetsen niet worden weergeven in de automatische OPP-trap.

 

Een automatische versie van de OPP-trap voor de 3.0 toetsen wordt ontwikkeld zodra ook de normen voor groep 8 door CITO zijn gepubliceerd. Deze zijn namelijk nog nodig om, met name voor de hoger functionerende leerlingen, een juist beeld te geven in de OPP-trap. De verwachting is dat deze normen eind 2018 uitgegeven zullen worden. De automatische OPP-trap voor 3.0 toetsen wordt zo spoedig mogelijk daarna ontwikkeld; publicatie naar verwachting begin 2019.

 

Voor meer informatie over de 3.0 toetsen in relatie tot de OPP-trap en de handmatige/automatische versie van de OPP-trap: zie vraag 5 en 6 in de ‘Veel gestelde vragen’.